Diễn biến giá nguyên liệu nhựa thế giới tháng 9/2015

dien-bien-gia-nguyen-lieu-nhua-the-gioi-thang-9-2015

Giá các loại nhựa nguyên liệu trên Sàn giao dịch hàng hóa Đại Liên (DCE, Trung Quốc) trong kỳ vừa qua (17/8 - 18/9/2015) đều có xu hướng giảm xuống trong bối cảnh nhu cầu trên thị trường ở mức thấp, các giao dịch diễn ra nhỏ lẻ; một số nhà cung cấp chịu áp lực xả bán hàng tồn kho.

 

(Nguồn: Cơ sở dữ liệu Tạp chí Công Thương)

(Nguồn: Cơ sở dữ liệu Tạp chí Công Thương)

 

 

Giá nhựa LLDPE trên Sàn giao dịch DCE trong kỳ từ ngày 17/8 - 18/9/2015 đã có xu hướng giảm xuống. Cụ thể, giá nhựa LLDPE giao kỳ hạn ngày 15/9/2015 đã giảm từ 9.160 NDT/tấn (ngày 17/8/2015) xuống chỉ còn 8.800 NDT/tấn (ngày 15/9/2015); tương ứng giảm 3,93%. Giá nhựa LLDPE giao kỳ hạn ngày 15/10/2015 cũng đã giảm từ 8.945 NDT/tấn (ngày 17/8/2015) xuống chỉ còn 8.825 NDT/tấn (ngày 18/9/2015); tương ứng giảm 1,34%.

 

(Nguồn: Cơ sở dữ liệu Tạp chí Công Thương)

(Nguồn: Cơ sở dữ liệu Tạp chí Công Thương)

 

Giá nhựa PP giao dịch trên Sàn giao dịch DCE trong kỳ từ ngày 17/8 – 18/9/2015 đã giảm mạnh. Chốt phiên giao dịch ngày 18/9/2015, giá nhựa PP kỳ hạn giao ngày 15/10/2015 chỉ còn 7.735 NDT/tấn, giảm 7,5% so với mức giá ngày 17/8/2015. Trước đó, giá nhựa PP kỳ hạn giao ngày 15/9/2015, kết thúc hợp đồng tại mức 7.448 NDT/tấn, giảm 10,6% so với mức giá ngày 17/8/2015.

 

(Nguồn: Cơ sở dữ liệu Tạp chí Công Thương)

(Nguồn: Cơ sở dữ liệu Tạp chí Công Thương)

 

Giá nhựa PVC kỳ hạn giao ngày 15/9/2015 (kết thúc hợp đồng ngày 15/9/2015) chỉ còn đạt 5.050 NDT/tấn, giảm 6,4% so với mức giá ngày 17/8/2015. Giá nhựa PVC kỳ hạn giao ngày 15/10/2015 cũng đã giảm nhẹ xuống mức 5.295 NDT/tấn, giảm 1,67% so với mức giá ngày 17/8/2015.

 

(Nguồn: Cơ sở dữ liệu Tạp chí Công Thương)

(Nguồn: Cơ sở dữ liệu Tạp chí Công Thương)

 

Cùng với xu hướng giao dịch trên Sàn giao dịch DCE (Trung Quốc), giá nhựa HDPE và LLDPE trên Sàn giao dịch hàng hóa CME (Hoa Kỳ) cũng đã giảm xuống. Trong đó, giá nhựa LLDPE đã sụt giảm mạnh từ mức 0,48 USD/pound trong ngày 27/8/2015 xuống còn 0,44 USD/pound vào ngày 28/9/2015, giảm 7,98%. Giá nhựa HDPE, chốt phiên giao dịch ngày 28/9/2015, còn 0,44 USD/pound, giảm 5,12% so với mức giá ngày 27/8/2015

Nội dung này chưa có bình luận, hãy gửi bình luận đầu tiên của bạn.
Viết bình luận

Hỗ trợ khách hàng