Chính sách đổi trả hàng

Tất cả các sản phẩm bao bì được bán tại Công ty Cổ Phần Bao Bì VAFACO nếu bị lỗi sẽ được thu hồi và đổi mới sản phẩm khác.

*Thời gian áp dụng: 30 ngày kể từ ngày giao hàng & kèm hóa đơn tài chánh VAT 10%.

Hỗ trợ khách hàng