Công ty cổ phần bao bì VAFACO - Công ty cổ phần bao bì VAFACO - Cung cấp bao bì nhựa tự phân hủy sinh học thân thiện với môi trường. Địa chỉ: số 139 Ưu Long, Phường 11, Quận 8, TP. Hồ Chí Minh. Điện thoại (028) 3.8555856 - 3.9513411 - 3.8557169. Fax: (028) 3.9500898. Email: kinhdoanh@vafapack.vn hoặc baobivafaco@gmail.com

BAO BÌ NHỰA TỰ PHÂN HỦY SINH HỌC THÂN THIỆN MÔI TRƯỜNG

Là doanh nghiệp đầu tiên trong cả nước được cấp giấy chứng nhận "Túi ni lông thân thiện với môi trường".

Vafaco nhiều năm liền đạt danh hiệu " Doanh nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh tiêu biểu". Túi nhựa tự phân hủy Fafaco được công nhận là "Sản phẩm tiêu biểu thân thiện môi trường"

Hỗ trợ khách hàng