Công ty cổ phần bao bì VAFACO - Công ty cổ phần bao bì VAFACO - Cung cấp bao bì nhựa tự phân hủy sinh học thân thiện với môi trường. Địa chỉ: số 139 Ưu Long, Phường 11, Quận 8, TP. Hồ Chí Minh. Điện thoại (028) 3.8555856 - 3.9513411 - 3.8557169. Fax: (028) 3.9500898. Email: kinhdoanh@vafapack.vn hoặc baobivafaco@gmail.com

BAO BÌ NHỰA TỰ PHÂN HỦY SINH HỌC THÂN THIỆN MÔI TRƯỜNG
Liquid error: Value cannot be null. (Parameter 'key')

Công ty Cổ Phần Bao Bì VAFACO được thành lập theo quyết định số 3745/QĐ-UB ngày 21/06/2001 của UBND Thành Phố Hồ Chí Minh từ việc cổ phần hóa Xí nghiệp Bao Bì Nhựa VAFACO trực thuộc Công ty Vật Phẩm Văn Hóa (Sở Văn Hóa & Thông Tin TP.HCM) thành Công ty Cổ Phần hoạt động theo Luật Doanh Nghiệp.

* Là doanh nghiệp đầu tiên trong cả nước được cấp giấy chứng nhận “ Túi ni lông thân thiện môi trường”. * Vafaco nhiều năm liền danh hiệu “ Doanh nghiệp TP. Hồ Chí Minh Tiêu Biểu”. Túi nhựa tự phân hủy sinh học Vafaco được công nhận là “ Sản phẩm tiêu biểu thân thiện môi trường. “Với tiêu chí kinh doanh linh hoạt, uy tín, quan tâm đến chất lượng sản phẩm, giá cả hợp lý, cung cách phục vụ khách hàng ân cần, tận tình và chu đáo. Khách hàng là Ân nhân - Uy tín là chất lượng”

Công ty CP Bao Bì VAFACO luôn cố gắng hoàn thiện và đồng bộ trang thiết bị kỹ thuật, nâng cao trình độ kỹ thuật tay nghề chuyên môn, thực hiện Qui Trình Quản Lý Chất Lượng Đạt Tiêu Chuẩn ISO, đa dạng hóa mẫu mã sản phẩm bao bì nhựa nhằm đáp ứng nhu cầu tiêu thụ của Quý khách hàng. Định hướng phát triển mở rộng nâng cao năng lực sản xuất bao bì nhựa tự hủy sinh học, tăng trưởng năng suất sản lượng hàng hóa, nâng cao chất lượng sản phẩm , đáp ứng thỏa mãn nhu cầu của khách hàng tạo ra sản phẩm bao bì nhựa Xanh – Sạch và góp phần xây dựng và bảo vệ môi trường sinh thái cuộc sống. Thị trường tiêu thụ sản phẩm của Công ty là thị trường trong và ngoài nước.

VAFACO xin chân thành cám ơn và mong muốn nhận được sự hợp tác nhiệt tình của Quý Doanh Nghiệp.

Là doanh nghiệp đầu tiên trong cả nước được cấp giấy chứng nhận "Túi ni lông thân thiện với môi trường".

Vafaco nhiều năm liền đạt danh hiệu " Doanh nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh tiêu biểu". Túi nhựa tự phân hủy Fafaco được công nhận là "Sản phẩm tiêu biểu thân thiện môi trường"

Hỗ trợ khách hàng