Chính sách vận chuyển giao nhận

Hỗ trợ miễn phí giao hàng đến kho hàng chỉ định của Quý khách hàng ( trong phạm vi khu vực TP.HCM ). Nếu ở Tỉnh sẽ hỗ trợ vận chuyển đến nơi và có mức phí vận chuyển.

Hỗ trợ khách hàng