Nguyễn Phước Thanh Tuấn

Trưởng phòng kinh doanh:

NGUYỄN PHƯỚC THANH TUẤN

Phone: 0909294592

Trương Thị Kim Hồng

Phó phòng kinh doanh:

TRƯƠNG THỊ KIM HỒNG

Phone: 0904450371

Nguyễn Thanh Dược

Chuyên viên kinh doanh:

NGUYỄN THANH DƯỢC

Phone: 090 8291971

Diệp Vĩnh Thuận

Chuyên viên kinh doanh:

DIỆP VĨNH THUẬN

Phone: 0933257822

Hồ Xuân Cảnh

Chuyên viên kinh doanh:

HỒ XUÂN CẢNH

Phone: 0799772789