Khóa học Huấn Luyện An Toàn Lao Động cho tập thể CB – CNV tại Công ty cổ phần Bao bì Vafaco

Khóa học Huấn Luyện An Toàn Lao Động cho tập thể CB – CNV tại Công ty cổ phần Bao bì Vafaco

Căn cứ Nghị định 44/2016/NĐ-CP, quy định chi tiết một số điều của Luật an toàn, vệ sinh lao động về hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động, huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động và quan trắc môi trường lao động.

Căn cứ Điều 14- Luật an toàn, vệ sinh lao động, quy định một số điều về huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động

Ngày 11/03/2022 tại hội trường Công ty cổ phần Bao bì Vafaco có tổ chức khóa học Huấn luyện an toàn lao động nhằm cung cấp các tri thức và kỹ năng cần thiết để người lao động có thể chủ động ngăn ngừa các tai nạn lao động, song song dự đoán được những nguy hiểm tiềm ẩn ở nơi làm việc mang biện pháp hữu ích đề phòng rủi ro.

Tham gia khóa học an toàn lao động là cách để bảo vệ chính bản thân của người lao động trong quá trình làm việc. Đồng thời khóa học an toàn lao động cũng đem đến tiện lợi lâu dài cho Doanh nghiệp. Giúp Doanh nghiệp hoạt động ổn định, hạn chế giá chi phí phải bỏ ra cho các sự cố về con người lẫn máy móc, tăng năng suất làm việc và chất lượng của sản phẩm.

 Trước đây công ty Vafaco có gửi một số ít CNV theo học các lớp an toàn lao động tại các trường nghề nhưng số lượng gửi đi học ít, chứng chỉ huấn luyện và thẻ an toàn đã hết hạn (2 năm).

Nhằm tạo điều kiện cho toàn bộ CNV khối sản xuất  của Công ty bao bì Vafaco nắm bắt được các quy định an toàn lao động và theo quy định của luật vệ sinh an toàn lao động, Phòng kỹ thuật đã liên hệ mời giảng viên Vũ Như Quỳnh thuộc Trung tâm kiểm định kỹ thuật an toàn Khu vực II đến công ty để đào tạo và cấp chứng nhận.

 Thông qua khóa học 100%  CB-CNV của Công ty bao bì Vafaco  đã hoàn thành bài kiểm tra và nắm đầy đủ kiến thức, quy định và cách bảo vệ bản thân trong quá trình làm việc. Đây là cách hiệu quả và tối ưu để bảo vệ sức khỏe, tính mạng người lao động cũng như tài sản, hiệu quả sản xuất, kinh doanh tại công ty.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *